Kvällsmässa

sö 28.4 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsgudstjänst med nattvard

Anders Kronlund, Patrik Vidjeskog

Tema: Uppståndelsens vittnen
Kollekt: För lägerverksamhet för ungdomar inom den lutherska kyrkan i Kenya, Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Se också

sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa med konfirmation

Skribagruppen Alskat 1 konfirmeras
sö 30.6 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

Kvällsgudstjänst

Gudstjänst i sommarkvällen