Sunday Service

sö 28.4 kl. 13.00

Brändö kyrka

Join us in Church!

Tuomas Mäkipää, Tuija Niemistö

Coffee afterwards


Se också

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Tvåspråkig gudstjänst

Gudstjänst på Johannes döparens dag
sö 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard