Högmässa med konfirmation

sö 5.5 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard och konfirmation

Mikael Forslund, Monica Heikius

Tema: Den gode herden


Arrangör

Vasa svenska församling