Sånggudstjänst

sö 5.5 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med extra mycket sång

Anders Lundström, Dan Andersson

Kyrkkaffe

Tema: Den gode herden
Kollekt för arbete bland marginaliserade människor, Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 18.4 kl. 13.00

 Hemgården

Nattvard på Hemgården

Andakt med andakt, kaffegemenskap och sångstund
to 18.4 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagsmässa
to 18.4 kl. 19.30

Dragnäsbäcks kyrka

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagsmässa