Högmässa

sö 12.5 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Patrica Strömbäck, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Guds folks hemlängtan
Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på inter-net, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 18.4 kl. 13.00

 Hemgården

Nattvard på Hemgården

Andakt med andakt, kaffegemenskap och sångstund
to 18.4 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagsmässa
to 18.4 kl. 19.30

Dragnäsbäcks kyrka

Skärtorsdagsmässa

Skärtorsdagsmässa