Högmässa

sö 12.5 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Patrica Strömbäck, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Guds folks hemlängtan
Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på inter-net, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Tvåspråkig gudstjänst

Gudstjänst på Johannes döparens dag
sö 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard