Högmässa i Solf

sö 19.5 kl. 10.00

Solf kyrka

Sundom kapellförsamlings och Solfs församlings gemensamma högmässa på De stupades dag

Malin Lindblom, Emilia Kontunen, Karolin Wargh, Koralkören från Solf, Sundomkören, dir. Patrik Vidjeskog

Uppvaktning på de stupades gravar


kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Se också

to 23.5 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

En enkel gudstjänst med nattvard
lö 25.5 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och lovsång

Undervisning, bön och lovsång.
sö 26.5 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard