Högmässa i Solf

sö 19.5 kl. 10.00

Solf kyrka

Sundom kapellförsamlings och Solfs församlings gemensamma högmässa på De stupades dag

Malin Lindblom, Emilia Kontunen, Karolin Wargh, Koralkören från Solf, Sundomkören, dir. Patrik Vidjeskog

Uppvaktning på de stupades gravar


kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Se också

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Sommardagens gudstjänst