Motionsgudstjänst

sö 19.5 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Andakt i kyrkan, vandring runt Metviken och sedan korvgrillning.

Anders Lundström

Vi börjar med andakt i kyrkan och vandrar sedan runt Metviken. Efteråt äter vi egen medhavd matsäck. Det finns möjlighet att grilla.

Söndagens tema: Himmelrikets medborgare i världen
Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Tvåspråkig gudstjänst

Gudstjänst på Johannes döparens dag
sö 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard