Tvåspråkig gudstjänst

sö 19.5 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

De stupades dag

Hanna Jern, Jukka Niemi

Tema: Himmelrikets medborgare i världen

Kollekt: För evangelisation och teologisk utbildning, Finska Missionssällskapet r.f.

Obs! Ingen högmässa kl. 13!


Se också

sö 24.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Sunday Service
sö 24.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard.
sö 24.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Kvällsmässa

Kvällsgudstjänst med nattvard