Högmässa och tackfest

to 30.5 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard. Efteråt servering i stora församlingsssalen.

Mikael Forslund, Patrik Vidjeskog, Luisa Tast, Ann-Kristin Bengs

Efteråt soppa, kaffe, tårta oco program i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28.

Tema: Den upphöjde Herren
Kollekt för utvecklande av LekMannaAkademin som ordnar utbildning i frivilligarbete inom kyrkan. Stiftsgården Lärkkulla


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Sommardagens gudstjänst