Högmässa

sö 9.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstnänst med nattvard

Mikael Forslund, Mari Renvall

Tema: Den heliga Andens utgjutande
Kollekt för utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Tvåspråkig gudstjänst

Gudstjänst på Johannes döparens dag
sö 23.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard