Tvåspråkig gudstjänst

lö 22.6 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst på Johannes döparens dag

Janne Hännen, Mira Pauna, Mari Renvall

Tema: Vägröjaren
Kollekt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet. 


Se också

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Sommardagens gudstjänst