Högmässa

sö 30.6 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Janne Hänninen, Dan Andersson

Kyrkkaffe

Tema: Kallelsen till Guds rike
Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Sundom

Se också

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Sommardagens gudstjänst