Kvällsgudstjänst

sö 30.6 kl. 18.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst i sommarkvällen

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: Kallelsen till Guds rike
Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
lö 21.9 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.