Högmäsa med konfirmation

sö 7.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Konfirmation av skribagruppen Alskat 2

Hanna Jern, Patrik Vidjeskog

Tema: Förlorad och återfunnen
Kollekt: För arbete bland marginaliserade människor, FMS


Arrangör

Vasa svenska församling