Aftonmusik

on 10.7 kl. 19.30

Trefaldighetskyrkan

Monica Heikius, sång och Sixten Enlund, orgel

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):
Preludium et Fuga in C BWV 547

Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750):
Tryggt kan lammen gå till vila BWV 208

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847):
Sonata in B Opus 65:4
1. Allegro con brio
2. Andante religioso
3. Allegretto
4. Allegro maestoso e vivace

Gabriel Fauré (1845 - 1924):
Bön (En prière)                           

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Fantasie in f-moll/F-dur KV 594
Ora pro nobis, ur Regina coeli KV 108
Laudate dominum KV 339

Om artisterna:

Monica Heikius arbetar som kantor i Vasa svenska församling. Hon har avlagt diplom-examen i sång år 2003 vid Konservatoriet i Uleåborg under Elisa Leutonens ledning. Heikius har även deltagit i en sommarkurs i sång under Anitta Rantas ledning. Under Irina Gavrilovic ledning har hon sjungit i mästerkursen Laulun kesäakatemia i Kangasniemi. Hon har senast deltagit i Björn Blomqvists mästerkurser.

Heikius har uppträtt med solokonserter, i TV-gudstjänster och sjungit som solist i bland annat Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”, Händels ”Messias”, Mendelssohns ”Lobgesang”, Donizettis ”Requiem” samt Vivaldis ”Gloria”. Heikius har uppträtt med bland annat Vasa stadorkester, Wasa Sinfonietta och Akademiska orkestern vid Åbo Akademi samt Vasa svenska församlings Ungdomsorkester.

Monica Heikius

 

Sixten Enlund (f. 1955), director musices, är kantor i Johannes församling i Helsingfors. Han har fått sin utbildning vid Sibelius-Akademin, där han avlade diplomexamen i orgelspel under ledning av Enzio Forsblom.  Han fortsatte sina studier vid Musikhochschule Lübeck 1978, vid Internationale Zomeracademie voor Organisten i Haarlem 1981 och privat för Sándor Margittay i Budapest.

Sixten Enlund gav sin debutkonsert i Finlandiahuset 1980 och har konserterat i Finland, Sverige, Danmark, Island, Estland, Tyskland och Österrike samt spelat in flera skivor. Som kördirigent har han lett bl.a. Muntra Musikanter och Chorus Sanctae Ceciliae. Enlund har varit medlem av Nordiska kyrkomusikrådet 1991-2000, varav de fyra sista åren i egenskap av president. Sixten Enlund verkar även som konsult i orgelbyggnadsfrågor. Han är sedan 2018 ordförande för Delegationen för orgelärenden vid Kyrkostyrelsen.

Sixten Enlund

Tankar om programmet

Skrivet av Sixten Enlund

Programmet består uteslutande av kyrkomusikens klassiker. När valet av solosångerna var gjort, beslöt jag att fortsätta på samma linje med orgelmusiken – barock, wienklassiskt och musik från romantiken. Om dessa verk kan jag berätta följande:

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium et Fuga in C BWV 547
Detta stora orgelverk hör till de mest betydelsefulla som tillkom (c. 1730-40) under Bachs år i Leipzig. Kompositionens tema verkar simpelt (nästan som en enkel C-durskala), men fullt av kraft och jubel. Samma idé hade Bach tillämpat redan 1725 i sin kantat nr. 65 ”Sie werden aus Saba alle kommen”, vars inledning, och i synnerhet de sista takterna av den första kören, ”und des Herren Lob verkündigen” (förkunna Herrens lov), tydligt har ”återanvänts” i detta orgelverk. Pedalens mäktiga basso ostinato framträder beslutsamt och fröjdefullt.

Fugan är speciell. Ett enkelt, sjungande tema behandlas länge (hörs över 50 gånger!), först utan pedal, men mot slutet händer det, då temat äntligen, med basunens hjälp, leder fram till en stor fest.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Orgelsonat nr. 4 B-dur Opus 65:4
Sitt korta liv till trots hann Mendelssohn resa mycket och producera en stor mängd storslagna kompositioner. Även om Mendelssohn var en romantiker, är hans tonspråk ganska konservativt. Han tog intryck av bl.a. Bachs och Beethovens musik, men lyckades ändå skapa unika orkester- och körverk m.m. Mendelssohn besökte England flera gånger, där han inspirerades av s.k. Voluntaries för orgel och som resulterade i sex orgelsonater under åren 1839-1845. Koralteman framträder i några sonater, dock inte i den fjärde sonaten, som i mittensatserna innehåller för tiden något ”modernt”, dvs. en mycket melodisk och lyrisk musik. Satserna omges av festliga klanger i yttersatserna. I högsta grad strålande orgelmusik!

Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791) Fantasie f-moll KV 594
I slutet av 1700-talet var speciella musikautomater, Flötenuhr, mycket populära, i synnerhet i Wien, men också på annat håll, t.ex. i Sverige. Det är fråga om självspelande urverk, försedda med små orgelpipor. Tangenter finns alltså inte, utan apparaten fungerar med hjälp av urverksmekaniken. Många tonsättare, bl.a. Haydn, Mozart och Beethoven, skrev småskaliga verk för dessa klockor. Mozart gillade inte dylika beställningsuppdrag, men p.g.a. penningbrist blev han tvungen att skriva några stycken under åren 1790-91, alltså kort före sin död.

Till all lycka är dessa verk av den arten, att de är möjliga att framföra på en riktig piporgel. Haydn komponerade 32 korta ”Flötenuhr”-stycken, medan Mozarts verk är ganska vidlyftiga och av hög kvalitet. En adelsman i Wien, Joseph Deym-Müller, beställde tre kompositioner av Mozart för sitt konst- och vaxkabinett i Wien. Av dessa är den första, från år 1790, med i programmet för aftonmusiken i Vasa.

 


kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan