Högmässa

sö 14.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Hanna Jern, Monica Heikius

Kyrkkaffe

Tema: Var barmhärtiga
Kollekt för läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland. Svenska Lut-herska Evangeliföreningen i Finland r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Sommardagens gudstjänst