Högmässa

sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Hanna Jern, Patrik Vidjeskog

Tema: I Herrens tjänst
Kollekt för Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 22.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard
sö 22.9 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Skördegudstjänst

Gudstjänst för hela familjen med möjlighet att ge av sin skörd som kollekt. Även torra matvaror tas emot i matkollekten.
sö 22.9 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Högmässa

Välkommen på högmässa!