Högmässa

sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Hanna Jern, Patrik Vidjeskog

Tema: I Herrens tjänst
Kollekt för Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 18.8 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 18.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid