Högmässa

sö 21.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Hanna Jern, Patrik Vidjeskog

Tema: I Herrens tjänst
Kollekt för Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Sommardagens gudstjänst