Högmässa

sö 21.7 kl. 10.00

Sundom kyrka

Gudstjänst med nattvard

Patrica Strömbäck, Patrik Vidjeskog

Kyrkkaffe

Tema: I Herrens tjänst
Kollekt för Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen


Arrangör

Sundom

Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.