Gudstjänst

sö 28.7 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Sommardagens gudstjänst

Mikael Forslund, Monica Heikius

Kyrkkaffe

Tema: Kärlekens lag
Kollekt för stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklings-störning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.