Högmässa

sö 28.7 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Mikael Forslund, Monica Heikius

Tema: Kärlekens lag
Kollekt för andaktsprogrammen i radio och tv. Kyrkans central för det svenska arbetet.


Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.