Doputställning

fr 2.8 kl. 10.00 - kl. 18.00

Doputställning Trefaldighetskyrkan

I utställningen visas församlingsmedlemmars dopkoltar, samt övrigt material som hör ihop med dopet.

Om du vill medverka i doputställningen genom att låna ut din eller släktens dopkolt eller annat material så kontakta Johanna Backholm, johanna.backholm@evl.fi, 044 480 8310.

Berätta även historien bakom dopkolten eller föremålet. Det kan vara vem som har använt den, var den har burits, vem som har tillverkat den och känslomässiga kopplingar till kolten. Du får formulera dig fritt.

Det går också att enbart skicka foton som har att göra med dopet. Vi publicerar dem i en virtuell utställning på adressen vasasvenskaforsamling.fi/livets-fester/doputstall-
ning


informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

Se också

fr 21.6 kl. 15.00

Alskathemmet

Midsommarfest

Traditionell midsommarfest med musik och servering.
ti 2.7 kl. 10.00 -18.00

Trefaldighetskyrkan

Doputställning

I utställningen visas församlingsmedlemmars dopkoltar, samt övrigt material som hör ihop med dopet.
on 3.7 kl. 10.00 -18.00

Trefaldighetskyrkan

Doputställning

I utställningen visas församlingsmedlemmars dopkoltar, samt övrigt material som hör ihop med dopet.