Högmässa

sö 11.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Tema: Sanning och sken
Kollekt för Vasa mödra- och skyddshem


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.