Högmässa

sö 11.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Tema: Sanning och sken
Kollekt för Vasa mödra- och skyddshem


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.10 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.
sö 20.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Mångkulturell högmässa

Gudstjänst med nattvard. Vi hör inslag på flera språk.
lö 26.10 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.