Konstlägerdag

lö 17.8 kl. 09.00 - kl. 20.00

Konstlägerdag Alskathemmet

Anmäl dig här

Vi ger möjlighet till fritt skapande!

Under dagen kan du bland annat prova på lettering, luffarslöjd, akvarellmålning, virka i trikå och bränna på trä .

Pris: vuxna 25 euro, barn 4-18 år 15 euro.
Anmälning: senast 8.8 till pastorskansliet tfn 326 1309 eller via webben.

Kontaktperson Luisa Tast tfn 044 4808366 eller luisa.tast@evl.fi (semester 17-23.6, 1-30.7)

PROGRAM:

9 Morgonmål
9.30 Hissa flaggan + morgonandakt
Presentation och info
10 Skaparpass
12 Lunch
13 Skaparpass
15 Kaffe och saft
15.30 Skaparpass och bastu + simning
18 Middag
19 Andakt
Avfärd


diakon
Kaptensgatan 14-16
65200 Vasa

Mottagning i Brändö församlingsgård tisdagar kl. 9.30–11. För invånare bosatta i Brändö, Vikinga, Dragnäsbäck och Gerby. Sommartid juni–augusti mottagning endast på Vasaesplanaden 3E tisdagar kl. 9.30–11

Se också

ti 24.9 kl. 18.00

Brändö församlingsgård

Sorgbearbetning

Kursen för bearbetning av förluster såsom dödsfall, skilsmässa, separationer samt problem i relationer till exempelvis föräldrar, barn, vänner och kolleger.