Högmässa

sö 18.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Janne Hänninen, Dan Andersson

Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor
Kollekt för att avlägsna fattigdom och brister i grundtryggheten i utvecklingsländer, Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.10 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.
sö 20.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Mångkulturell högmässa

Gudstjänst med nattvard. Vi hör inslag på flera språk.
lö 26.10 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.