Högmässa

sö 18.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Janne Hänninen, Dan Andersson

Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor
Kollekt för att avlägsna fattigdom och brister i grundtryggheten i utvecklingsländer, Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.