Gudstjänst

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst i sommartid

Anders Lundström, Patrik Vidjeskog

Tema: Kallelsetider
Kollekt för arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.,


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.