Högmässa

sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog

Tema: Kallelsetider
Kollekt för arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 20.10 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.
sö 20.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Mångkulturell högmässa

Gudstjänst med nattvard. Vi hör inslag på flera språk.
lö 26.10 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.