Högmässa

sö 25.8 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog

Tema: Kallelsetider
Kollekt för arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 25.8 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i sommartid
sö 1.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard.