Högmässa med missionstema

sö 1.9 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Fokus på missionsarbetet i Ryssland och Estland.

Patrica Strömbäck
Martin Sandberg
Monica Heikius

Info om och kollekt till församlingens missionärer Christina och Andrey Heikkilä i Ryssland/Estland.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
sö 29.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Knattekyrka med 4-årskalas

Kortare gudstjänst som är anpassad för barn under skolåldern och deras familjer.
sö 29.9 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Lekmannagudstjänst