Utbildning för frivilliga inom Kyrkans samtalstjänst

lö 14.9 kl. 10.00 - kl. 16.00

Utbildning för frivilliga inom  Kyrkans samtalstjänst Vasaesplanaden 3 E

Intresserad av samtal och själavård?

Under dagen funderar vi på frågor gällande bl.a. beroendeskap, relationer, ensamhet, etik.
Vi utgår från de frågor som finns i gruppen samt praktiska övningar. Utbildningens längd är denna lördag samt några hemuppgifter.

Frågor och anmälningar riktas till Sara Grönqvist, sara.gronqvist@evl.fi

Anmäl dig senast 5.9

Utbildningen ger dig möjlighet att joura för Kyrkans samtalstjänst.


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
ti 24.9 kl. 13.00

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions-och pensionärskrets

Gemenskap kring kaffebordet, andakt, sång, diskussioner och inbjudna gäster.