Högmässa

sö 15.9 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard.

Hanna Jern, Dan Andersson

Tema: Vår nästa
Kollekt för kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 19.9 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 19.9 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
lö 21.9 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.