Högmässa

sö 22.9 kl. 12.00

Roparnäs kyrka

Välkommen på högmässa!

Leif Erikson, Evangelicum

Svenska Lutherska Evangeliföreningen arrangerar i samråd med Vasa svenska församling tre högmässor i Roparnäs Kyrka (Mannerheimsvägen 2) under höstterminen. Mässorna börjar kl 12. Efter mässan serveras lunch i kyrkan. Höstterminens högmässor är: 22.9, 3.11 och 8.12.2019. Kontaktperson: Tomas Klemets 050 581 8058.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

sö 17.11 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med kyrkans 90-årsjubileum

Festgudstjänst med nattvard
sö 17.11 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 17.11 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Prayer

Worship Service in English!