Högmässa

sö 22.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard

Malin Lindblom, Monica Heikius

Kyrkkaffe

Tema: Tacksamhet
Kollekt för att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Ukraina. Gideoniterna i Finland r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Se också

to 14.11 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 14.11 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 17.11 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med kyrkans 90-årsjubileum

Festgudstjänst med nattvard