Sunday Service

sö 29.9 kl. 13.00 - kl. 14.00

Brändö kyrka

Worship Service in English!

Join Us in Church!

Afterwards Church Coffee.


Se också

sö 29.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Knattekyrka med 4-årskalas

Kortare gudstjänst som är anpassad för barn under skolåldern och deras familjer.
sö 29.9 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Lekmannagudstjänst