Kärnträffen

lö 12.10 kl. 09.30

Kärnträffen Skolhusgatan 26-28

Teamfrukost för kvinnor. Dagens gäst är besökshunden Rosie med matte Nanette Westergård-Sjölund.

Kärnträffen är en temafrukost för kvinnor och ordnas i höst lördagarna 12.10 och 16.11. Vi samlas för gemenskap kring frukostbordet och för att lyssna till en inbjuden gäst. Det finns alltid möjlighet till diskussion.

Frukosten kostar 7 euro och betalas på plats. Ingen förhandsanmälan krävs.

--------
Lördagen den 12.10 föreläser Nanette Westergård-Sjölund om arbetet med besökshunden Rosie och om deras mål: Att bryta isolering och minska ensamhet.

Nanette jobbar med den utbildade sociala tjänstehunden Rosie i Österbotten. Besökshundsteamet besöker bland annat servicehem, äldreboenden och vårdavdelningar för att erbjuda sällskap, stöd och meningsfulla aktiviteter. Under föreläsningen berättar Nanette om Rosies utbildning och om deras arbete tillsammans.

- Rosie har härliga effekter på de människor hon möter. Den mjuka pälsen, de kloka ögonen och den viftande svansen förmedlar glädje, trygghet och omtanke, säger Nanette.

Kom och träffa Rosie och lyssna på föreläsningen om hur det är att arbeta med social tjänstehund!


Arrangör

Vasa svenska församling

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
ti 24.9 kl. 13.00

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions-och pensionärskrets

Gemenskap kring kaffebordet, andakt, sång, diskussioner och inbjudna gäster.