Sunday Service with Holy Communion

sö 13.10 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship Service in English!

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog.

Afterwards Church Coffee!


Se också

sö 29.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Knattekyrka med 4-årskalas

Kortare gudstjänst som är anpassad för barn under skolåldern och deras familjer.
sö 29.9 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Lekmannagudstjänst
sö 29.9 kl. 13.00 -14.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Worship Service in English!