Gerby missionskrets

on 16.10 kl. 15.30 - kl. 17.00

Gerby bystuga

Missionsgrupp som samlas ungefär en gång i månaden.

I höst samlas vi 16.10, 13.11 och 11.12.


missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
ti 24.9 kl. 13.00

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions-och pensionärskrets

Gemenskap kring kaffebordet, andakt, sång, diskussioner och inbjudna gäster.