Mångkulturell högmässa

sö 20.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard. Vi hör inslag på flera språk.

Liturg: Jern Hanna
Predikan: Mushi Daniel, Tanzania
Kantor: Andersson Dan
Övriga medverkande: Sandberg Martin

Kyrkkaffe.

Tema: Det dubbla kärleksbudet
Kollekt för Vasa svenska församlings missionsprojekt; den kristna satellit-tv-kanalen SAT7 och dess sändningar för att nå ut med evangeliet, hopp, hjälp och utbildning i Mellanöstern
och Nordafrika.


Arrangör

Vasa svenska församling

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
sö 29.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Knattekyrka med 4-årskalas

Kortare gudstjänst som är anpassad för barn under skolåldern och deras familjer.
sö 29.9 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Lekmannagudstjänst