75- 80- 85-års kalas

to 24.10 kl. 14.00

Skolhusgatan 26-28

Vi firar tillsammans!

Hanna Jern, Patrik Vidjeskog.

Program, musik, andakt, servering.

Skilda inbjudningar har skickats ut till målgruppen.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
ti 24.9 kl. 13.00

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions-och pensionärskrets

Gemenskap kring kaffebordet, andakt, sång, diskussioner och inbjudna gäster.