Högmässa

sö 27.10 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard.

Anders Lundström

Kyrkkaffe.

Tema: Tro och otro
Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 19.9 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 19.9 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
lö 21.9 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.