Högmässa

sö 27.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.

Liturg: Hänninen Janne
Predikan: Tengeneza Emanuel, tolk: Sandberg Martin
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Tro och otro
Kollekt för ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland


Arrangör

Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

lö 23.11 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.
sö 24.11 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
sö 24.11 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Worship Service in English!