Högmässa

sö 27.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.

Liturg: Hänninen Janne
Predikan: Tengeneza Emanuel
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Tro och otro
Kollekt för ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland


Arrangör

Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

sö 29.9 kl. 10.00

Sundom kyrka

Knattekyrka med 4-årskalas

Kortare gudstjänst som är anpassad för barn under skolåldern och deras familjer.
sö 29.9 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst

Lekmannagudstjänst
sö 29.9 kl. 13.00 -14.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Worship Service in English!