Högmässa med ljuständning

lö 2.11 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Ljuständning på Alla Helgons dag

Liturg: Strömbäck Patrica
Predikan: Forslund Mikael
Kantorer: Andersson Dan, Patrik Vidjeskog
Vasa kyrkokör medverkar

Tema: De heligas gemenskap
Kollekt för att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

#jagtänderljus


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 14.11 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 14.11 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 17.11 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med kyrkans 90-årsjubileum

Festgudstjänst med nattvard