Högmässa

sö 3.11 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Hänninen Janne
Kantor: Andersson Dan

Tema: Jesu sändebud
Kollekt för Sjömanskyrkans arbete i Karleby och HaminaKotka hamnar. Finlands Sjömanskyrka r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 14.11 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 14.11 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 17.11 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med kyrkans 90-årsjubileum

Festgudstjänst med nattvard