Ljuständning för narkotikans offer

on 6.11 kl. 18.00

Lotsstatyn i Kyrkparken

Ljuständning till minne av narkotikans offer.

Tvåspråkigt tillfälle.

Andakt av Janne Hänninen och Eva Thölix. Efteråt servering i matsalen på Skolhusgatan 26.


vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!
sö 26.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!