Sunday Service with Holy Communion

sö 10.11 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship Service in English!

Join Us in Church!

Tiina Keinänen, Valtteri Tuomisto

Afterwards Church Coffee.


Se också

to 23.1 kl. 13.00

Hemgårdens matsal

Andakt med kaffegemenskap

Andakt med kaffegemenskap och sångstund.
sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!