Sunday Service with Holy Communion

sö 10.11 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship Service in English!

Join Us in Church!

Tiina Keinänen, Valtteri Tuomisto

Afterwards Church Coffee.


Se också

to 14.11 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 14.11 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 17.11 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med kyrkans 90-årsjubileum

Festgudstjänst med nattvard