Kärnträffen

lö 16.11 kl. 09.30

Skolhusgatan 26-28

Temafrukost för kvinnor

Vi samlas för gemenskap kring frukostbordet och för att lyssna till en inbjuden gäst. Det finns alltid möjlighet till diskussion.

Frukosten kostar 7 euro och betalas på plats. Ingen förhandsanmälan krävs.


Arrangör

Vasa svenska församling

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

ti 24.9 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050-0201642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044-4808370/martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!
ti 24.9 kl. 13.00

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions-och pensionärskrets

Gemenskap kring kaffebordet, andakt, sång, diskussioner och inbjudna gäster.