Högmässa

sö 24.11 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Strömbäck Patrica
Kantor: Dan Andersson

Tema: Kristus, Herre över allting
Kollekt: Vasa sångargillets seniorkör


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 23.1 kl. 13.00

Hemgårdens matsal

Andakt med kaffegemenskap

Andakt med kaffegemenskap och sångstund.
sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!