Högmässa

sö 24.11 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Strömbäck Patrica

Tema: Kristus, Herre över allting
Kollekt: Vasa sångargillets seniorkör


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 14.11 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 14.11 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 17.11 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med kyrkans 90-årsjubileum

Festgudstjänst med nattvard