Högmässa

sö 24.11 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard, gudstjänstskola för vinterskriban, Österhankmo 1 och 2 samt Alskat 1.

Predikan: Lundström Anders
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Kristus, Herre över allting
Kollekt till Vasa mödra- och skyddshem


Arrangör

Vasa svenska församling

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Se också

lö 26.10 kl. 10.00 -16.00

Alskathemmet

sö 27.10 kl. 10.00 -16.00

Alskathemmet

sö 17.11 kl. 10.00 -16.00

Alskathemmet