Kommenterad högmässa

sö 24.11 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard, gudstjänstskola för vinterskriban, Österhankmo 1 och 2 samt Alskat 1.

Predikan: Lundström Anders
Liturg: Patrica Strömbäck
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Kristus, Herre över allting
Kollekt till Vasa mödra- och skyddshem


Arrangör

Vasa svenska församling

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa