Sunday Service

sö 24.11 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship Service in English!

Join Us in Church!

Jessica Emaus, Leena Havu-Erhie & Serena Erhie

Afterwards Church Coffee.


Se också

to 23.1 kl. 13.00

Hemgårdens matsal

Andakt med kaffegemenskap

Andakt med kaffegemenskap och sångstund.
sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!