Sunday Service

sö 24.11 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship Service in English!

Join Us in Church!

Jessica Emaus, Leena Havu-Erhie & Serena Erhie

Afterwards Church Coffee.


Se också

to 17.10 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 17.10 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 20.10 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.