Julkonsert

lö 30.11 kl. 18.00

Julkonsert Trefaldighetskyrkan

Jorma Hynninen, Monica Heikius, Kalevi Kiviniemi, Arto Ristolainen. Programblad 20 euro vid dörren en timme före konserten.

Jorma Hynninen, baryton, Monica Heikius, sopran, Kalevi Kiviniemi, orgel, Arto Ristolainen, orgel. En del av intäkterna går till Österbottens cancerförenings satsning StopCancer.

Österbottens cancerförening är en stark, kunnig aktör vars målsättning är att säkra österbottningar ett gott liv utan cancer och trots cancer. Föreningen erbjuder kunskap, stöd och hopp. Våra verksamhetsformer är bland annat förebyggande av hälsa, rådgivning åt cancerpatienter och deras anhöriga, rehabilitering, kamratstöd samt olika slags krishjälp och tjänster. Föreningen har 12 anställda och flera hundra frivilliga.

Inom Österbottens cancerförenings verksamhetsområde (Sydösterbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten) insjuknar årligen ca 3.000 personer i cancer (Cancerstatistik 2017).

StopCancer är Österbottens cancerförenings insamling via vilken vi samlar in medel för att bekosta föreningens verksamhet. Insamlingens huvudmål är denna gång kamratstöd och ekonomiskt stöd åt patienter, krishjälp samt palliativ vård och dess frivilliga stöd. De insamlade medlen stannar i landskapen häromkring och de används för österbottningars väl.

Insamlingstillståndet är utfärdat av Österbottens polisinrättning 18.10.2019 med tillståndsnummer RA/2019/880. Tillståndet är i kraft i landskapen i Sydösterbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 1.11.2019-31.12.2020.


Arrangör

Vasa svenska församling

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

Se också

to 21.11 kl. 18.00 -19.00

Skolhusgatan 28, källaren

Juniororkestern

För barn i lågstadieåldern som spelar något orkesterinstrument såsom stråk- och blåsinstrument.
to 21.11 kl. 18.00

Skolhusgatan 26-28

Vasa Kyrkokör

Körövning
lö 23.11 kl. 18.00

Trefaldighetskyrkan

Bön och Lovsång

Vittnesbörd/tal, bön och lovsång. Barnprogram parallellt i kryptan. Servering efteråt.