Högmässa

sö 1.12 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard på Första advent

Liturg: Jern Hanna
Predikan: Forslund Mikael
Kantor: Andersson Dan

Efteråt julgröt i Kryptan!

Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Kollekt: För arbete för fred och försoning. Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 17.10 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 17.10 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 20.10 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.