Högmässa

sö 1.12 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard på Första advent

Liturg: Jern Hanna
Predikan: Forslund Mikael
Kantor: Andersson Dan
Övriga medverkande: Vasa kyrkokör, Heikius Monica

Efteråt julgröt i Kryptan, frivillig avgift.

Tema: Din konung kommer i ödmjukhet
Kollekt: För arbete för fred och försoning. Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling